Odpady ze železných
a barevných kovů

Kabelové odpady

Elektro odpad


Odpady ze železných
a barevných kovů

SLUŽBY:

 • příprava těžkého železného šrotu pomocí pálicích a střihacích zařízení na rozměry vhodné pro vsázku do ocelářských pecí
 • paketování lehkého železného šrotu do tloušťky stěny 6 mm v paketovacím lisu
 • rozebírka a třídění směsných odpadů a technologických zařízení obsahujících plast, železné a barevné kovy
 • likvidace energetických celků (trafostanice, výměníkové stanice aj.) a telekomunikačních rozvoden
 • zpracování technologických kovových a plastových odpadů a jejich příprava pro následné využití
 • výkup kovových odpadů od fyzických i právnických osob

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

 • zajištění dopravy
 • kontejnerové služby
 • úpravy materiálu v místě výskytu předmětu recyklace

 

CO VYKUPUJEME:

 • odpady z výroby
 • strojírenská zařízení
 • zemědělskou techniku
 • a další předměty obsahující železné a barevné kovy

 

VÝKUPNÍ CENY:

 • dle váhy, druhu materiálu a aktuálního zveřejněného ceníku

 

(Změnou vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je od 1. 3. 2015 zakázáno za vykoupené kovy platit fyzickým osobám v hotovosti. Jediným možným způsobem, jak za kovy zaplatit tak bude bezhotovostní platba.)