Odpady ze železných
a barevných kovů

Kabelové odpady

Elektro odpad


Elektro odpad

SLUŽBY:

 • metalurgické a chemické zpracování elektro odpadů
 • recyklace solárních panelů
 • likvidace vysokonapěťových celků a sdělovacích zařízení
 • výkup elektro odpadu od právnických a fyzických osob

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

 • zajištění dopravy
 • kontejnerové služby
 • úpravy materiálu v místě výskytu předmětu recyklace

 

CO VYKUPUJEME:

 • elektronický šrot – počítače, rozvaděče aj.
 • sdělovací zařízení
 • automobilová a armádní technologická zařízení
 • domácí elektrospotřebiče
 • vysokonapěťové celky – transformátory, odpojovače, rozvody

 

VÝKUPNÍ CENY:

 • dle váhy, obsahu kovu a aktuálního zveřejněného ceníku

 

(Změnou vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je od 1. 3. 2015 zakázáno za vykoupené kovy platit fyzickým osobám v hotovosti. Jediným možným způsobem, jak za kovy zaplatit tak bude bezhotovostní platba.)