Odpady ze železných
a barevných kovů

Kabelové odpady

Elektro odpad


Kabelové odpady

SLUŽBY:

  • komplexní recyklace elektrických a sdělovacích kabelů
  • dočišťování izolačních kabelových odpadů z recyklačních středisek
  • zpracování silných elektrických kabelů na páracích strojích
  • výkup kabelového odpadu od právnických a fyzických osob

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

  • zajištění dopravy
  • kontejnerové služby
  • úpravy materiálu v místě výskytu předmětu recyklace

 

CO VYKUPUJEME:

  • všechny druhy měděných a hliníkových kabelů

 

VÝKUPNÍ CENY:

  • dle váhy, obsahu kovu a aktuálního zveřejněného ceníku

 

(Změnou vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady je od 1. 3. 2015 zakázáno za vykoupené kovy platit fyzickým osobám v hotovosti. Jediným možným způsobem, jak za kovy zaplatit tak bude bezhotovostní platba.)