O nás

Firma RECYKLO, spol. s r.o. byla založena v roce 1993. Hlavní činností této firmy bylo od počátku obstarání, příprava a homogenizace granulátu z kabelového PVC, který slouží jako vstupní surovina pro recyklační výrobu podlahových krytin a komponentů silničního značení v sesterské firmě REPLAST PRODUKT, spol. https://www.recyklo-plzen.cz/o-nas-2/s r. https://www.recyklo-plzen.cz/o-nas-2/ https://www.recyklo-plzen.cz/o-nas-2/o.

Kabelové odpady

V návaznosti na potřebu dodávek velkého množství kvalitní vstupní suroviny z kabelového PVC pro firmu REPLAST PRODUKT, spol. s r. o. byla postupně vybudována technologická zařízení pro komplexní recyklaci elektrických a sdělovacích kabelů, včetně možnosti dočišťování izolačních kabelových odpadů z recyklačních středisek.

Všechny tyto činnosti jsou prováděny výhradně „suchou cestou“ (na základě elektromagnetických a vibračních principů), která je oproti „mokré cestě“ mnohem ekologičtější a efektivnější . U silných elektrických kabelů využíváme též možnosti zpracování na páracích strojích.

Právě díky možnosti 100% využití materiálu získaného recyklací kabelového odpadu včetně kabelové izolace, je společnost Recyklo unikátním zpracovatelem kabelového odpadu v ČR a díky množství zpracovaného materiálu, které činí přes 8 000 tun za rok,  také  NEJVĚTŠÍM PŘEPRACOVATELEM KABELOVÉHO PVC NA SVĚTĚ.

Elektronický šrot

Tato činnost je nejprogresivněji se rozvíjející oblastí zpracování odpadů s důrazem na získávání drahých kovů a jejich slitin, které jsou poté ve finální podobě investičních slitků prodávány sesterskou společností AURICOM s.r.o.

Hlavním zdrojem těchto materiálů jsou vyřazená počítačová, sdělovací, automobilová a armádní technologická zařízení. Na metalurgickém a chemickém zpracování těchto odpadů spolupracujeme s mnoha tuzemskými i evropskými firmami.

Měsíčně je možno zpracovat až 100 tun elektronického šrotu.

Odpady ze železných a barevných kovů

Posledním předmětem činnosti společnosti Recyklo je recyklace železných a barevných kovů, které prochází nejdříve procesem rozebírky, následně tříděním do kategorií a zpracováním pro další využití.

Těžký železný šrot je zpracováván pomocí pálicích a stříhacích zařízení na rozměry vhodné pro vsázku do ocelářských pecí. Naproti tomu lehký železný šrot je pro jeho následné použití paketován v paketovacím lisu do tloušťky stěn 6mm.

Tímto zpracováním prochází velká energetické zařízení, jakými jsou např. trafostanice, výměníkové stanice aj.

Měsíčně je možno zpracovat až 300-500 tun železných a barevných kovů.

 

Všechny odpady jsou vykupovány jak od právnických, tak i fyzických osob, vždy dle váhy, obsahu materiálu a aktuálně zveřejněného ceníku.